FC Djursholms Officiella Hemsida

Vision, Verksamhetsidé och Värdegrund

Det omfattande värdegrundsarbete föreningen gjort de senaste åren har utmynnat i formuleringarna nedan, som formellt lades till föreningens stadgar vid det extra årsmötet den 30:e November 2015:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

FC DJURSHOLMS VISION

Mycket fotboll, länge – gemenskap, utveckling och glädje

 Mycket fotboll säger oss att vi ska bereda alla möjlighet att utöva träning och matchspel i den utsträckning som de önskar - och som verksamheten kan hantera - utifrån tillgängliga resurser i form av plantider, tränarresurser och pengar.

Länge - vi vill erbjuda fotboll lokalt från knatteverksamhet och ända upp till seniornivå. Föreningen ska vara en beständig, stabil punkt och positiv kraft för våra medlemmar och för det lokala samhället.

Gemenskap - vi ska aktivt jobba på att våra spelare känner en gemenskap både i föreningen och inom laget, under sin tid i FC Djursholm och den tid de tillbringar på vår anläggning Djursholms IP. Alla är välkomna att bli en del i föreningen.

Utveckling - spelarens utveckling står i centrum för allt vi gör, och innebär att vi systematiskt ska följa upp spelarnas, lagens och ledarnas utveckling, för att säkra att de utvecklas med sin fotboll.

Glädje är målet för ledarskapet hos tränare, ledare, styrelse och personal, och ska vägleda oss när vi tar beslut som påverkar spelare och verksamheten.

 

VERKSAMHETSIDÉ FÖR FC DJURSHOLM

Föreningens verksamhet ska leda till att:
-          Alla upplever en trygg och social gemenskap
-          Föreningen har verksamhet för pojkar och flickor från 5-år till seniorverksamhet
-          Vi alltid utbildar och utvecklar spelare, ungdomsledare, tränare och domare
-          Vi balanserar topp och bredd i allt vi gör
-          Fotbollen, ledarskapet och anläggningen utvecklas kontinuerligt med utgångspunkt i vår vision
-          Föreningens representanter är drivande i frågor som påverkar våra spelare och vår verksamhet, och gör att vi uppfattas som en aktiv förening
-          Föreningen utvecklas i takt med tiden och samhället i övrigt

 

FC DJURSHOLMS VÄRDEGRUND

-          Gemenskap, utveckling och glädje är våra ledord
-          Vi vill varandras utveckling och framgång
-          Vi respekterar varandra, spelare, ledare, föräldrar, motståndare och domare
-          Hos oss är vi trygga, känner tillit och bygger gemenskap
-          Vi tror på att ideella insatser skapar långsiktighet, kontinuitet och engagemang
-          Vi har nolltolerans för kränkningar, våld, alkohol och droger i och runt vår fotboll

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ett lite mer konkret material om hur Spelare/Lag, Föräldrar/Supportrar och Ledare bör arbeta med värdegrunden som bas hittar ni här:

Värdegrundsbaserat arbetssätt

Senaste nyheterna

Nyaste Månad År Författare Kategori
Laddar inlägg
AVARDA
Matkomfort
Sportway
Nordea Privat Banking
Sundling Wärn
Callisma
Englesson
Mäklarringen
Frans August
Djursholms Träningscenter
Östberga Pizzeria
Stadium
Hallmans.nu
HDR Partners
Jacobs Takeaway