FC Djursholms Officiella Hemsida

Registrering av närvaro (LOK)

Obs att detta mail går ut till alla ledare även om just du som får detta inte är ansvarig för närvaron i er grupp!

NYTT: Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år

 

Senast den 8/8 2014 (samt 31/1 2015) måste samtliga era aktiviteter LOK Stöd (närvaro-rapportering)  för perioden 1 januari – 30 juni 2014 (samt 1 juli - 31 december) och närvarokryss finnas inlagda på er hemsida på Sportnik samt givetvis i kryssade med vilka dom deltagit etc.

Även ledares närvaro skall finnas med.  

OBS! Om en spelare som har slutat under våren eller nu innan hösten kommer denne inte tas bort på eran hemsida förrän närvaron är klar!

Är du ledare som slutar efter vårsäsongen 2014 men ändå ansvarig  för detta lös detta omgående innan överlämning sker tack på förhand!


NI FÅR INTE ta ut listor och skicka till mig och inte heller ta ut rapporterna det skapar jag själv!

 

Ni som är åldersgruppansvariga för P04:Svart/vit (Åsa Winge, Lena Brodin P05, Niklas Pålsson (P06) ta gärna ett ansvar och kolla att samtliga era grupper fixar detta.

Spelare som slutat nyligen skall INTE tas bort av er utan det gör jag när er närvaro är inlagd annars försvinner närvaron för denna spelare under säsongen.

Spelare kommer heller inte flyttas mellan olika Sportnik grupper inom klubben förrän närvaron är färdig av samma anledning som ovan.

Många undrar ofta vad som skall registreras – en utgångspunkt är ALLT - precis allt!

Samtliga träningar (oavsett vad ni tränar fotboll, styrka, annan sport etc), seriematcher, träningsmatcher, möten, spelar träffar etc, cupmatcher (är det en cup registrerar man en aktivitet per dag)!

Viktigt att ni i aktiviteten tar med såväl samlingstid tom sluttid för aktiviteten. Alla aktiviteter som är mer än 4 timmar får vi mer bidrag för. Ex har ni match 12:00 med samling tex 11:00, skall det i er kalender alltså stå starttid: 11:00 sluttid ex 13:30.

Bifogat finner ni alla information (2 olika pdf filer) om hur ni ska registrera närvaron samt information om hur man registrerar via Sportnik appen.

Behöver ni hjälp kontakta mig!

 

SAMMANSTÄLLNING NÄRVARO FCD 2014 – jag återkommer med extra påminnelser för er som ligger extremt långt efter!

Viktigt att tänka på:

 

·         Läs den bifogade filen – Så här skall du kryssa i närvaron för spelare respektive ledare! – superviktigt att ni gör detta rätt från början!

·         Ledarnas fullständiga personnummer måste fyllas i ert medlemsregister på er Sportnik sida det kan ni göra själva!

·         På varje aktivitet måste en ledare finnas i kryssad som deltagit.

·         Beträffande ledar så är det viktigt att man i LOK-rapporten klickar för checkboxen för ledare. Den checkboxen som ligger i mittenkolumnen i LOK-formuläret. Rollen Ledare har automatiskt denna checkbox ifylld, men om det är en person med rollen Administratör som varit ledare för en aktivitet så måste man alltså klicka för checkboxen för deltog OCH checkboxen ledare för denna Administratör.

·         Varje ledare som är upp till 25 år skall tydligt markeras som deltagit på en aktivitet eftersom vi får pengar för dessa.

·         En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare

·         Varje aktivitet skall fyllas ifrån den samlingstid ni har till sluttiden, ex: match 18:00 samling 17:00 fyller ni i tiden i Sportnik kalendern 17:00-19:30 minst. Alla aktiviteter som är mer än 4 timmar från samlingstid till sluttid får vi extra pengar för!

·         Har ni en cup eller läger skall samtliga dagar fyllas ifrån 00:00-23:59!

·         I Sportnik kalendern skall ni tydligt fylla i om det är träning, match eller cup eller dyl. INTE använda den orangea kalendertypen som heter VIKTIGT för då blir klubbens sammanställning felaktig.

·         Lägg heller inte in förfrågningar som egentligen inte är en aktivitet som vi får pengar för, tomma aktiviteter måste tas bort!

·         I kalenderhändelsens huvud (där tid, plats, beskrivning, mm står) finns en checkbox som ska vara ikryssad om det är en LOK-aktivitet. Den är ikryssad per default så det brukar inte vara något problem, men man kan ju avmarkera om det t ex har hållits föräldrar möten o dyl, då slipper man en tom aktivitet i rapporten.

·         Kryssa inte i föräldrarnas/anhörigas närvaro vid möten etc utan spelaren istället!

Senaste nyheterna

Nyaste Månad År Författare Kategori
Laddar inlägg
AVARDA
Matkomfort
Sportway
Nordea Privat Banking
Sundling Wärn
Callisma
Englesson
Mäklarringen
Frans August
Djursholms Träningscenter
Östberga Pizzeria
Stadium
Hallmans.nu
HDR Partners
Jacobs Takeaway